Repugnant Flock - Me Hank Jumpin Jack Flash

Bra kunskaper

När man talar om att rädda liv så finns det faktiskt saker som man kan göra för att kunna rädda som liven som finns att rädda. Ja det handlar om att göra det som krävs och därigenom också testa på eller testa fram det som annars inte kan göras. Men om man inte har det så så kanske någon kommer till den insikten att det går och därigenom också nå fram till det som annars lätt blir bortglömt. Men man bör se till att gå en hlr kurs ifall man inte gjort det och därigenom också testa på det som annars inte klaras av vilket gör att det ändå går och att det ändå fungerar på bästa sätt.